Konkurs na stanowisko Kierownika ECEG

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ GEOLOGII
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

 Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe geologiczne i aktywność zawodowa poparta publikacjami z zakresu geologii
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem – atutem będzie 3 – letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • biegła znajomość języka angielskiego i polskiego doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych z zakresu Nauk o Ziemi i Środowisku
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji zespołu projektowego  
 • niekaralność
 • praca w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej jako w podstawowym miejscu pracy

Umiejętności:

 • komunikatywność i kreatywność
 • organizowanie pracy własnej
 • analityczne myślenie
 • samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu obowiązków
 • uczciwość i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i egzekwowania powierzonych zadań
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność dokumentowania pracy
 • pragmatyzm, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany
 • umiejętność podejmowania nowatorskich rozwiązań, przewidywania skutków podjętych działań oraz tworzenia planów alternatywnych

Oferty powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i referencji/opinii,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane kontaktowe: telefon, e-mail

Oferowane warunki:

 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie /poniżej/.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie/dostarczenie wymaganych dokumentów na adres: Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Oferta pracy ECEG”.
Oferty należy składać do dnia 09 sierpnia 2019 roku.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Warszawski informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja Inspektora Ochrony Danych) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody również w przyszłych rekrutacjach,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9) zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla potrzeb:

☐ aktualnej rekrutacji,
☐ przyszłych rekrutacji.

Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.