Badania

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej zapewnienia dostęp do najnowocześniejszych technologii badawczych , co umożliwia wdrażanie programów i realizację badań naukowych przez studentów i pracowników uniwersyteckich z całego świata.

Centrum zostało wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne laboratoria geologiczne i pracownie dydaktyczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć uniwersyteckich oraz  badań w oparciu o nowoczesną aparaturę i oprogramowanie.

Dzięki bazie laboratoryjnej ośrodek tworzy więc infrastrukturę niezbędną do realizacji profesjonalnych badań oraz edukacji wysokiej klasy specjalistów zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych.