Image is not available
Image is not available
Slider

O NAS

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Malowniczo wpisany w krajobraz nieczynnego kamieniołomu Korzecko w Chęcinach. Usytuowane w samym sercu Gór Świętokrzyskich, a więc regionie uznawanym za jeden z najbardziej unikalnych pod względem geologicznym w Europie i stanowiącym doskonały „poligon” badawczy w kontekście rozwoju edukacji geologicznej.

ECEG oferuje studentom i pracownikom naukowym ośrodków badawczych z całego świata dostęp do najnowocześniejszych technologii. A dzięki dostępnej bazie laboratoryjnej i dydaktycznej daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań oraz edukację specjalistów, zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych.

Jednocześnie Centrum posiada ogromny potencjał szkoleniowy i konferencyjny, a tym samym stanowi doskonałą ofertę dla instytucji poszukujących odpowiedniego miejsca do realizacji profesjonalnych szkoleń, sympozjów branżowych oraz dużych konferencji. Nowoczesny i przestronny układ przestrzeni konferencyjnych wraz z bazą hotelową, zapewniającą 170 miejsc pobytowych, dostosowane są do współczesnych wymogów użytkowych. Zintegrowany kompleks pięciu budynków oferuje nowoczesne konferencyjne ze stałym dostępem do Internetu i bezpłatnym parkingiem dla gości. Zarówno obiekt, jak i jego otoczenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasze Centrum zdobyło miano Najlepszego Budynku Użyteczności Publicznej (The Best Public Facility Award) w międzynarodowym konkursie European Property Awards. Imponujący pod względem architektonicznym obiekt, zasilany w 90% z odnawialnych źródeł energii, tworzy niezwykle rytmiczną zabudowę, domykającą przestrzeń byłego kamieniołomu. Zestawienie surowej skalistej skarpy z regularnymi formami kamiennych budynków, stanowi wyraźne odniesienie do wiekowej historii wydobycia chęcińskich minerałów. Natomiast unikalna w skali kraju roślinność oraz odsłonięte na urwiskach widoczne warstwy geologiczne tworzą wyjątkowy klimat miejsca. Zaś z półek skalnych roztaczają się przepiękne widoki na okolicę.

ECEG działa w ramach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najlepszych wydziałów geologicznych w Polsce, który od 70 lat kształci geologów wielu specjalności: paleontologów, stratygrafów, sedymentologów, tektoników, geologów, geochemików, mineralogów czy petrologów.

Lokalizacja Centrum nie jest więc przypadkowa. Niezwykle istotną rolę w kształceniu geologów na Uniwersytecie Warszawskim odgrywają bowiem zajęcia terenowe, które w znacznej mierze realizowane są właśnie na terenie Gór Świętokrzyskich - regionie uznawanym za prawdziwą skarbnicę wiedzy w dziedzinie geologii. Początek organizacji kursów w rejonie pasm świętokrzyskich to wczesne lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku.

Sława Gór Świętokrzyski sięga jednak znacznie dalej. O niepowtarzalnych walorach geologicznych regionu wiedzą nie tylko polscy naukowcy, ale również geolodzy z Białorusi, Niemiec, Litwy, Łotwy, Rosji, z Wielkiej Brytanii czy USA, którzy tutaj właśnie prowadzą swoje badania naukowe, a także  wraz ze studentami zagranicznych uczelni odbywają w naszym Centrum swoje kursy terenowe.

To jeden z wielu powodów, dla których w marzeniach asystentów i profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat, jawił się obraz stałej bazy geologicznej Wydziału Geologii. W ten sposób na uniwersytecie powstała koncepcja budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, która po wielu latach przygotowań, przy wsparciu instytucji samorządowych regionu świętokrzyskiego, kielecczyzny i ziemi chęcińskiej, została szczęśliwie zrealizowana, a w 2015 roku obiekt został oddany do użytku.

W skład konsorcjum uniwersyteckiej inwestycji weszły następujące podmioty: Uniwersytet Warszawski jako Lider Konsorcjum, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki i Gmina Chęciny.

Dzięki realizacji projektu powstał zintegrowany kompleks uniwersytecki, którego funkcjonowanie nie tylko potwierdza głębokie przekonania o walorach edukacyjnych regionu świętokrzyskiego, ale przede wszystkim gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i bytowania. Jednocześnie zespół laboratoriów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt znacznie rozszerza specjalistyczną ofertę edukacyjną i umożliwia prowadzenie zaawansowanych prac badawczych.

 Można nas znaleźć na Facebook’u i YouTube

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja