O NAS

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Uniwersytetu Warszawskiego. Malowniczo wpisany w krajobraz wnętrza nieczynnego kamieniołomu Korzecko w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim - uznawanym za niepowtarzalny, wręcz wymarzony „poligon” badawczy dla geologów.

Obiekt na co dzień służy studentom i pracownikom naukowym ośrodków badawczych z całego świata, zapewniając im dostęp do najnowocześniejszych technologii. Dzięki bazie laboratoryjnej daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań oraz edukację specjalistów, zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych. Zintegrowany kompleks pięciu budynków oferuje tysiące metrów kwadratowych klimatyzowanej i nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej oraz laboratoriów ze stałym dostępem do Internetu.
 
Centrum posiada ponadto ogromny potencjał szkoleniowo-konferencyjny. Nowoczesny i przestronny układ audytorium oraz sal konferencyjnych wraz z bazą hotelową dostosowane są do współczesnych wymogów użytkowych. Tym samym obiekt stanowi doskonałą ofertę dla instytucji poszukujących odpowiedniego miejsca do realizacji profesjonalnych szkoleń, sympozjów branżowych oraz konferencji.

W budynku głównym usytuowana jest niezwykle efektowna, osadzona w blokach skalnych aula z 240 miejscami konferencyjnymi wraz z reżyserką, wyposażoną w nowoczesną technikę, umożliwiającą centralne zarządzanie aparaturą multimedialną, nagłośnieniem i oświetleniem auli oraz realizację tłumaczeń symultanicznych. W ramach obiektu dostępne jest również przestronne zaplecze socjalne ze stołówką i recepcją.

W budynku zwanym laboratoryjnym, znajduje się kameralna 60-osobowa sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Jej układ umożliwia równoległą pracę w grupach z możliwością podziału przestrzeni na trzy mniejsze sale. Natomiast pracownie dydaktyczne i laboratoryjne, w tym pracownie:  hydrogeologiczna, geochemiczna, mikroskopowa, komputerowa i kartowania geologicznego, geofizyczna oraz pracownie przygotowania próbek geologicznych stanowią bazę naukową umożliwiającą korzystanie z technik badawczych i szkoleniowych na najwyższym poziomie.

Trzy pozostałe - to budynki pobytowe, z czego dwa to moduły dla studentów oraz jeden o podwyższonym standardzie dedykowany dla gości ośrodka i kadry. W sumie to 170 miejsc hotelowych wraz z salami warsztatowymi wyposażonymi na potrzeby organizacji konferencji, kursów, szkoleń czy warsztatów edukacyjnych.

Zarówno budynki, jak i otoczenie zewnętrzne centrum są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum działa w ramach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który od ponad 60 lat kształci geologów wielu specjalności: paleontologów, stratygrafów, sedymentologów, tektoników, geologów, geochemików, mineralogów czy petrologów. Istotną rolę w ich kształceniu odgrywają zajęcia terenowe, które w znacznej mierze realizowane są właśnie na ternie Gór Świętokrzyskich – tj. w regionie uznawanym za prawdziwą skarbnicę wiedzy w kontekście rozwoju edukacji geologicznej, paleontologii czy archeologii. Sława Gór Świętokrzyski sięga daleko. O ich niepowtarzalnych walorach wiedzą nie tylko polscy naukowcy, ale również geolodzy z Białorusi, Niemiec, Litwy, Łotwy, Rosji, z Wielkiej Brytanii czy USA, którzy tutaj właśnie prowadzą swoje badania naukowe, a także  wraz ze studentami zagranicznych uczelni odbywają kursy terenowe.

Początek zajęć terenowych studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Górach Świętokrzyskich to wczesne lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Siedziby kursów były wielokrotnie zmieniane, ale góry Zamkowa, Zelejowa, Czerwona, czy Miedzianka należały do niezmiennych i zawsze obowiązkowych w programie kursów. Stąd w marzeniach asystentów i profesorów od wielu lat jawił się obraz stałej bazy geologicznej Wydziału Geologii. I tak na Uniwersytecie Warszawskim powstała koncepcja Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, która po wielu latach przygotowań, przy wsparciu instytucji samorządowych regionu świętokrzyskiego, kielecczyzny i ziemi chęcińskiej została szczęśliwie zrealizowana, a w 2015 roku obiekt został oddany do użytku. W skład konsorcjum uniwersyteckiej inwestycji weszły następujące podmioty: Uniwersytet Warszawski jako Lider Konsorcjum, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki i Gmina Chęciny.

Dzięki realizacji projektu powstał zintegrowany kompleks uniwersytecki, którego funkcjonowanie nie tylko potwierdza głębokie przekonania o walorach edukacyjnych regionu świętokrzyskiego, ale przede wszystkim gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i bytowania, a przez zespół laboratoriów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt znacznie rozszerza specjalistyczną ofertę edukacyjną i umożliwia prowadzenie zaawansowanych prac badawczych.

Projekt architektoniczny Centrum ECEG zdobył tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w prestiżowym konkursie European Property Awards. Zasilany w 90 % z odnawialnych źródeł energii, imponujący obiekt, tworzy niezwykle rytmiczną zabudowę, domykającą przestrzeń wnętrza byłego kamieniołomu. Zestawienie surowej skalistej skarpy z regularnymi, geometrycznymi formami kamiennych budynków, stanowi wyraźne odniesienie do wiekowej historii wydobycia chęcińskich minerałów. Unikalna w skali kraju roślinność porastająca kamienne zbocza oraz odsłonięte na urwiskach widoczne warstwy geologiczne tworzą wyjątkowy klimat miejsca. Zaś z półek skalnych, pozostałych po byłych urobiskach, roztaczają się przepiękne widoki na okolicę.
 Można nas znaleźć na Facebook’u i YouTube