Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej

 • Zabrania się palenia na terenie całego obiektu za wyjątkiem miejsc wyznaczonych. Strefy palenia wyznaczone: przy wejściach tylnych do budynków D/E, w strefie ogniska oraz w strefie widowni przy boisku.
 • Bezwzględnie zabrania się palenia przy wejściu głównym do budynku oraz
  w wejściach bocznych i wzdłuż łącznika.
 • Kategorycznie zabrania się podchodzenia do ścian kamieniołomu, wspinania się na nie oraz zbliżania się do krawędzi urwiska. Grozi to trwałym kalectwem lub śmiercią.
 • Teren kamieniołomu objęty jest rezerwatem przyrody i obowiązują w nim przepisy dotyczące rezerwatów. Poruszanie się po rezerwacie możliwe jest tylko wytyczonymi ścieżkami.
 • Zabrania się palenia ognisk poza wyznaczonym miejscem.
 • Uczestnicy kursu odpowiadają materialnie za zniszczenia powstałe z ich przyczyny.
 • Za zgubienie karty dostępu pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.
 • Zabrania się przyrządzania ciepłych posiłków i napojów w budynkach hotelowych. Może to spowodować zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej i przyjazd straży pożarnej.
 • Za nieuzasadniony przyjazd straży osoby odpowiedzialne zostaną obciążone opłatą w wysokości 2 000 zł.
 • Przyrządzanie posików możliwe jest tylko na terenie jadalni.
 • W pokojach hotelowych zamontowane są ograniczniki mocy do 1000 W. Ingerencja w ustawienia ogranicznika grozi usunięciem z bazy kursu.
 • Odwiedziny osób spoza kursu możliwe są tylko w niedziele w godz. 8-22.
  W przypadku stwierdzenia obecności osób z zewnątrz odpowiedzialność za ten fakt spada na osoby odwiedzane. Konsekwencją jest usunięcie z bazy kursu.
 • Na terenie ECEG zabronione jest spożywanie oraz przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.